Πεδίο 1ο, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Α/Α Σχολή Βάση 2014
1 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - Α.Ε.Ι.
13.514
2 ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - Α.Ε.Ι.
12.652
3 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - Α.Ε.Ι.
11.151
4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
12.359
5 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
12.073
6 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
12.448
7 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
11.031
8 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - Α.Ε.Ι.
18.178
9 ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
11.584
10 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
16.666
11 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
13.395
12 ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
11.346
13 ΙΣΤΟΡΙΑΣ - Α.Ε.Ι.
13.453
14 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
11.508
15 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
14.388
16 ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) - Α.Ε.Ι.
11.492
17 ΠOIMANTIKHΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
10.787
18 IΣTOPIAΣ & EΘNOΛOΓIAΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
12.565
19 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
17.525
20 IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
17.122
21 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
17.409
22 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - Α.Ε.Ι.
11.415
23 IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
16.754
24 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝ - Α.Ε.Ι.
11.010
25 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
15.913
26 IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
14.948
27 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
14.865
28 IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
14.102
29 NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
18.714
30 ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYX/ΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
16.725
31 NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
18.615
32 ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
16.172
33 NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
18.303
34 ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
14.377
35 ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM. ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
16.994
36 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
15.006
37 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
15.672
38 KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
15.969
39 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
19.964
40 ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
16.860
41 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
20.759
42 ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ - Α.Ε.Ι.
17.209
43 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
14.612
44 ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝ.ΓΛΩΣΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ.(Κ - Α.Ε.Ι.
-
45 ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
11.803
46 ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
14.146
47 ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
5.394
48 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
15.723
49 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
12.907
50 ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
13.650
51 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
12.346
52 ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINΩN. ΣΠOYΔ. ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
12.846
53 ITAΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
6.973
54 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
16.345
55 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
15.244
56 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) - Α.Ε.Ι.
13.579
57 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) - Α.Ε.Ι.
13.200
58 IΣTOPIAΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - Α.Ε.Ι.
12.415
59 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
16.766
60 ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
13.035
61 ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) - Α.Ε.Ι.
14.090
62 ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
17.020
63 ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
16.183
64 EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
17.989
65 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
13.618
66 KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
12.804
67 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) - Α.Ε.Ι.
14.651
68 MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
6.368
69 ΨYXOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
17.811
70 MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - Α.Ε.Ι.
6.690
71 MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
5.272
72 EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
17.107
73 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - Α.Ε.Ι.
8.287
74 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
16.313
75 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) ΚΥΠΡΟΥ - Α.Ε.Ι.
-
76 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) ΚΥΠΡΟΥ - Α.Ε.Ι.
13.784
77 ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
13.126
78 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ(ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)ΚΥΠΡΟΣ - Α.Ε.Ι.
14.530
79 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) - Α.Ε.Ι.
10.081
80 ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
12.827
81 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) - Α.Ε.Ι.
9.824
82 KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
14.133
83 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ( - Α.Ε.Ι.
12.523
84 ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ - Α.Ε.Ι.
12.165
85 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
13.429
86 ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - Α.Ε.Ι.
15.121
87 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - Α.Ε.Ι.
8.394
88 KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
14.668
89 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕ - Α.Ε.Ι.
-
90 ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - Α.Ε.Ι.
13.778
91 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ) - Α.Ε.Ι.
-
92 KOINΩNIKHΣ ANΘP/ΓIAΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
11.623
93 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) - Α.Ε.Ι.
-
94 ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
13.540
95 ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
11.659
96 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ &ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙ - Α.Ε.Ι.
-
97 ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
18.081
98 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ) ΚΥΠΡΟΥ - Α.Ε.Ι.
-
99 ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
18.205
100 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ(ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) ΚΥΠΡΟΣ - Α.Ε.Ι.
-
101 ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
18.197
102 ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠ/ΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
12.976
103 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Α.Ε.Ι.
17.010
104 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
16.349
105 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ - Α.Ε.Ι.
15.498
106 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ. - Α.Ε.Ι.
14.812
107 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - Α.Ε.Ι.
16.699
108 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
17.745
109 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) - Α.Ε.Ι.
11.125
110 ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘ - Α.Ε.Ι.
5.180
111 ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) Α - Α.Ε.Ι.
4.404
112 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - Α.Ε.Ι.
-
113 ΓΛΩΣΣΑΣ - Α.Ε.Ι.
12.009
114 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟ) - Α.Ε.Ι.
13.008
115 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
13.042
116 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH - Α.Ε.Ι.
-
117 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH - Α.Ε.Ι.
-
118 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ82 - Α.Ε.Ι.
-
119 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥ - Τ.Ε.Ι.
-
120 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
12.040
121 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙ - Τ.Ε.Ι.
11.741
122 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
123 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Τ.Ε.Ι.
12.223
124 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
14.076
125 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
14.072
126 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - Τ.Ε.Ι.
12.214
127 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
13.406
128 ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ) - Τ.Ε.Ι.
10.527

Πεδίο 2ο, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Α/Α Σχολή Βάση 2014
1 ΦYΣIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
14.144
2 ΦYΣIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
14.024
3 ΦYΣIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Α.Ε.Ι.
13.876
4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π - Α.Ε.Ι.
13.939
5 XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
17.086
6 XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
16.501
7 ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ Σ.Ι.Ρ. ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
8 ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ Σ.Ι.Ρ. ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
9 XHMEIAΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
15.913
10 XHMEIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
15.444
11 XHMEIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Α.Ε.Ι.
15.410
12 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
9.396
13 ΓEΩΠONIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
14.739
14 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ - Α.Ε.Ι.
13.590
15 ΔAΣOΛOΓIAΣ & ΦYΣIKOY ΠEP/NTOΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
11.442
16 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
17 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
18 BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
18.245
19 BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
18.057
20 BIOΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
17.671
21 BIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Α.Ε.Ι.
17.621
22 ΓEΩΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
12.650
23 ΓEΩΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
13.113
24 ΓEΩΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
11.190
25 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
9.418
26 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
7.714
27 ΦYTIKHΣ ΠAPAΓΩΓHΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
14.176
28 ZΩIKHΣ ΠAPAΓΩΓHΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
12.583
29 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
15.484
30 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) - Α.Ε.Ι.
-
31 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
32 ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚ - Α.Ε.Ι.
12.693
33 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
15.448
34 ΣTATIΣTIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
13.277
35 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
17.221
36 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
37 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
38 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
15.820
39 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - Α.Ε.Ι.
13.514
40 EΦAPMOΣMENHΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - Α.Ε.Ι.
14.887
41 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
16.334
42 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - Α.Ε.Ι.
15.255
43 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
14.342
44 ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - Α.Ε.Ι.
12.652
45 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑ - Α.Ε.Ι.
10.562
46 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) - Α.Ε.Ι.
11.427
47 EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ YΠOΛOΓIΣTΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ - Α.Ε.Ι.
-
48 EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ( - Α.Ε.Ι.
-
49 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Α.Ε.Ι.
10.812
50 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - Α.Ε.Ι.
11.399
51 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - Α.Ε.Ι.
12.236
52 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
53 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
54 ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
16.860
55 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
14.612
56 ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
14.146
57 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
15.723
58 ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
13.650
59 ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINΩN. ΣΠOYΔ. ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
12.846
60 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
16.345
61 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
15.244
62 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) - Α.Ε.Ι.
13.579
63 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) - Α.Ε.Ι.
13.200
64 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
16.766
65 ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) - Α.Ε.Ι.
14.090
66 ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
16.183
67 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
13.618
68 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) - Α.Ε.Ι.
14.651
69 MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
6.368
70 MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - Α.Ε.Ι.
6.690
71 MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
5.272
72 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - Α.Ε.Ι.
8.287
73 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
16.313
74 ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
13.126
75 ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
12.827
76 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - Α.Ε.Ι.
9.472
77 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ( - Α.Ε.Ι.
12.523
78 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - Α.Ε.Ι.
9.224
79 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΧΗΜΕΙΑΣ) ΚΥΠΡΟΥ - Α.Ε.Ι.
9.976
80 ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ - Α.Ε.Ι.
12.165
81 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
13.429
82 ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - Α.Ε.Ι.
15.121
83 ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - Α.Ε.Ι.
13.778
84 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΗΣ) ΚΥΠΡΟΥ - Α.Ε.Ι.
-
85 ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠ/ΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
12.976
86 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
87 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
88 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - Α.Ε.Ι.
16.699
89 ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) Α - Α.Ε.Ι.
4.404
90 ΕΠΙΣΤ.&ΤΕΧΝΟΛ. ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΚΡΗΤΗΣ - Α.Ε.Ι.
8.941
91 EΠIΣTHMHΣ YΠOΛOΓIΣTΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Α.Ε.Ι.
13.270
92 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) - Α.Ε.Ι.
10.636
93 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
94 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
95 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
15.794
96 MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
16.324
97 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘ & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ - Α.Ε.Ι.
15.951
98 MAΘHMATIKΩN ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
13.758
99 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Α.Ε.Ι.
11.908
100 MAΘHMATIKΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
13.470
101 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
7.713
102 MAΘHMATIKΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Α.Ε.Ι.
13.103
103 MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) - Α.Ε.Ι.
12.471
104 ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
16.795
105 ΦYΣIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
16.178
106 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥ - Τ.Ε.Ι.
-
107 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
-
108 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
109 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Τ.Ε.Ι.
-
110 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
111 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
112 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
113 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
-
114 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
115 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
116 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
117 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) - Τ.Ε.Ι.
8.511
118 ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
119 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) - Τ.Ε.Ι.
6.936
120 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) - Τ.Ε.Ι.
6.723
121 ΘΕΡΜΟΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Τ.Ε.Ι.
-
122 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΚΑΡΔΙΤΣΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
123 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
124 ΙΧΘΥΟΚΟΜΕΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Τ.Ε.Ι.
6.631
125 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
126 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Τ.Ε.Ι.
7.006
127 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
14.072
128 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - Τ.Ε.Ι.
12.214
129 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
13.406
130 ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ) - Τ.Ε.Ι.
10.527

Πεδίο 3ο, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α/Α Σχολή Βάση 2014
1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ - Α.Ε.Ι.
-
2 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ - Α.Ε.Ι.
-
3 BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
18.245
4 BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
18.057
5 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
16.631
6 BIOΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
17.671
7 BIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Α.Ε.Ι.
17.621
8 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) - Α.Ε.Ι.
16.714
9 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
18.471
10 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) - Α.Ε.Ι.
17.286
11 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
18.452
12 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
18.265
13 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ - Α.Ε.Ι.
17.631
14 IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
19.233
15 IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
19.122
16 IATPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
18.961
17 IATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) - Α.Ε.Ι.
18.833
18 IATPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
18.855
19 IATPIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) - Α.Ε.Ι.
18.710
20 OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
18.629
21 IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Α.Ε.Ι.
18.786
22 OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
18.598
23 NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
16.417
24 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
18.239
25 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) - Α.Ε.Ι.
17.906
26 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
27 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
28 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
-
29 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
-
30 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ82 - Α.Ε.Ι.
-
31 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
-
32 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
-
33 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ82 - Α.Ε.Ι.
-
34 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
-
35 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
36 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
16.291
37 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) - Τ.Ε.Ι.
14.770
38 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
16.022
39 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ - Τ.Ε.Ι.
14.717
40 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
15.564
41 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - Τ.Ε.Ι.
14.555
42 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
14.240
43 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
13.927
44 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Ε.Ι.
12.763
45 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
13.462
46 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) - Τ.Ε.Ι.
11.929
47 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
13.739
48 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
12.254
49 ΟΠΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
12.848
50 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
12.920
51 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
12.659
52 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
13.100
53 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
13.235
54 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ - Τ.Ε.Ι.
12.138
55 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Ε.Ι.
11.785
56 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ - Τ.Ε.Ι.
11.577
57 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Τ.Ε.Ι.
11.524
58 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - Τ.Ε.Ι.
11.918
59 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
14.785
60 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
13.974
61 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ - Τ.Ε.Ι.
14.931
62 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
11.898
63 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
14.586

Πεδίο 4ο, TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Α/Α Σχολή Βάση 2014
1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π - Α.Ε.Ι.
13.939
2 ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ Σ.Ι.Ρ. ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
3 ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ Σ.Ι.Ρ. ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
4 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) - Α.Ε.Ι.
8.279
5 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
9.396
6 ΓEΩΠONIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
14.739
7 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ - Α.Ε.Ι.
13.590
8 ΔAΣOΛOΓIAΣ & ΦYΣIKOY ΠEP/NTOΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
11.442
9 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
10 ΠEPIBAΛΛONTOΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
8.065
11 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
12 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
16.631
13 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) - Α.Ε.Ι.
16.714
14 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
9.418
15 ΦYTIKHΣ ΠAPAΓΩΓHΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
14.176
16 ZΩIKHΣ ΠAPAΓΩΓHΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
12.583
17 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
15.484
18 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) - Α.Ε.Ι.
-
19 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIKONOMIAΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
12.979
20 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
21 ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚ - Α.Ε.Ι.
12.693
22 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
15.448
23 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
17.221
24 HΛEKΤΡΟNIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI MHXΑΝΙKΩN YΠOΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - Α.Ε.Ι.
15.372
25 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
26 MHXANOΛOΓΩΝ MHXANIKΩΝ BIOMHXAN. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - Α.Ε.Ι.
17.654
27 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
28 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
15.820
29 EΦAPMOΣMENHΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - Α.Ε.Ι.
14.887
30 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - Α.Ε.Ι.
13.937
31 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
16.334
32 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - Α.Ε.Ι.
15.255
33 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
14.342
34 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑ - Α.Ε.Ι.
10.562
35 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) - Α.Ε.Ι.
10.656
36 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
11.031
37 EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ YΠOΛOΓIΣTΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ - Α.Ε.Ι.
-
38 EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ( - Α.Ε.Ι.
-
39 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Α.Ε.Ι.
10.812
40 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΒΕΡΟΙΑ) - Α.Ε.Ι.
13.000
41 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) - Α.Ε.Ι.
-
42 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - Α.Ε.Ι.
11.399
43 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - Α.Ε.Ι.
11.415
44 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝ - Α.Ε.Ι.
11.010
45 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - Α.Ε.Ι.
12.236
46 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) - Α.Ε.Ι.
15.672
47 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
48 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
49 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - Α.Ε.Ι.
9.224
50 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
51 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
52 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - Α.Ε.Ι.
-
53 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - Α.Ε.Ι.
-
54 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
55 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡ - Α.Ε.Ι.
-
56 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
57 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
58 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
59 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡ - Α.Ε.Ι.
-
60 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
61 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
8.229
62 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
63 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
64 ΕΠΙΣΤ.&ΤΕΧΝΟΛ. ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΚΡΗΤΗΣ - Α.Ε.Ι.
8.941
65 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ - Α.Ε.Ι.
18.106
66 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
17.329
67 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
16.497
68 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) - Α.Ε.Ι.
15.589
69 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - Α.Ε.Ι.
16.194
70 MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ - Α.Ε.Ι.
18.943
71 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖ - Α.Ε.Ι.
16.920
72 MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
18.476
73 ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ - Α.Ε.Ι.
8.180
74 MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
17.931
75 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) - Α.Ε.Ι.
11.732
76 MHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
15.504
77 EΠIΣTHMHΣ YΠOΛOΓIΣTΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Α.Ε.Ι.
13.270
78 HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ - Α.Ε.Ι.
19.072
79 HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
18.670
80 ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - Α.Ε.Ι.
17.496
81 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) - Α.Ε.Ι.
10.518
82 HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
18.013
83 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) - Α.Ε.Ι.
9.362
84 HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝ - Α.Ε.Ι.
17.278
85 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) - Α.Ε.Ι.
12.778
86 AΓPONOMΩN & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ - Α.Ε.Ι.
15.224
87 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
88 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
89 AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
14.993
90 ΜΗΧ/ΚΩΝ XΩP/ΞΙΑΣ - Α.Ε.Ι.
11.406
91 NAYΠHΓΩN ΜΗΧ/ΓΩΝ MHX/KΩN ΕΜΠ - Α.Ε.Ι.
18.700
92 MΗΧ/KΩN ΠAPAΓΩΓHΣ & ΔIOIKHΣHΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) - Α.Ε.Ι.
13.112
93 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ - Α.Ε.Ι.
20.364
94 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
17.819
95 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
19.625
96 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) - Α.Ε.Ι.
14.917
97 XHMIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ - Α.Ε.Ι.
18.300
98 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
99 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - Α.Ε.Ι.
17.099
100 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ - Α.Ε.Ι.
-
101 XHMIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
17.766
102 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
103 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
9.142
104 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ - Α.Ε.Ι.
-
105 XHMIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
17.129
106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. - Α.Ε.Ι.
17.518
107 MHXΑΝΙKΩN METAΛΛEIΩN METAΛ/ΡΓΩN ΕΜΠ - Α.Ε.Ι.
14.998
108 MHXANIKΩN OPYKTΩN ΠOPΩN ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) - Α.Ε.Ι.
10.633
109 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
110 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘ & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ - Α.Ε.Ι.
15.951
111 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ - Α.Ε.Ι.
-
112 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
113 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
10.889
114 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ - Τ.Ε.Ι.
8.002
115 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) - Τ.Ε.Ι.
6.584
116 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Τ.Ε.Ι.
9.387
117 ΟΧΗΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
9.930
118 ΤΕΧΝ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
7.525
119 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
10.201
120 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
12.338
121 ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ.& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
6.850
122 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
12.869
123 ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ - Τ.Ε.Ι.
6.720
124 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
125 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
126 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
-
127 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) - Τ.Ε.Ι.
6.996
128 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
129 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Τ.Ε.Ι.
-
130 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
131 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
132 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
133 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
-
134 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
135 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
136 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
137 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Τ.Ε.Ι.
-
138 ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
139 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) - Τ.Ε.Ι.
8.511
140 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
-
141 ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
142 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
7.183
143 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) - Τ.Ε.Ι.
6.936
144 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) - Τ.Ε.Ι.
6.723
145 ΘΕΡΜΟΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Τ.Ε.Ι.
-
146 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΚΑΡΔΙΤΣΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
147 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
148 ΙΧΘΥΟΚΟΜΕΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Τ.Ε.Ι.
6.631
149 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
150 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Τ.Ε.Ι.
7.006
151 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) - Τ.Ε.Ι.
6.822
152 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Τ.Ε.Ι.
6.777
153 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗ - Τ.Ε.Ι.
6.553
154 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟ) - Τ.Ε.Ι.
6.820
155 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
10.189
156 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑ - Τ.Ε.Ι.
-
157 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ.Ε.Ι.
10.401
158 ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ.Ε.Ι.
8.358
159 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
10.350
160 ΣΧΕΔ.&ΠΑΡΑΓ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) - Τ.Ε.Ι.
6.626
161 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
162 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ - Τ.Ε.Ι.
7.761
163 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Ε.Ι.
8.304
164 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Τ.Ε.Ι.
-
165 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) - Τ.Ε.Ι.
7.353
166 ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) - Τ.Ε.Ι.
7.559
167 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ - Τ.Ε.Ι.
8.692
168 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
12.925
169 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
11.698
170 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
171 ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ.Ε.Ι.
11.594
172 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ.Ε.Ι.
11.039
173 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
12.250
174 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ.Ε.Ι.
12.393
175 ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
11.421
176 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
10.719
177 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
10.816
178 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ - Τ.Ε.Ι.
9.590
179 ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Κ - Τ.Ε.Ι.
6.507
180 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Τ.Ε.Ι.
8.801
181 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Ε.Ι.
8.773
182 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Ε.Ι.
8.994
183 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ - Τ.Ε.Ι.
8.125
184 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Τ.Ε.Ι.
-
185 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Τ.Ε.Ι.
8.948
186 ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟIΟΝΤΩΝ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. - Τ.Ε.Ι.
-
187 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ - Τ.Ε.Ι.
7.601
188 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ - Τ.Ε.Ι.
9.304
189 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) - Τ.Ε.Ι.
7.174
190 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ - Τ.Ε.Ι.
8.253
191 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
10.180
192 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Τ.Ε.Ι.
9.189
193 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ - Τ.Ε.Ι.
7.292
194 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
11.586
195 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Τ.Ε.Ι.
7.514
196 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Τ.Ε.Ι.
8.675
197 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ.Ε.Ι.
10.672
198 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ - Τ.Ε.Ι.
8.333
199 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Ε.Ι.
7.899
200 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Τ.Ε.Ι.
7.516
201 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ - Τ.Ε.Ι.
7.022
202 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) - Τ.Ε.Ι.
7.049
203 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
9.543
204 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
205 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Τ.Ε.Ι.
8.388
206 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
10.521
207 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ.Ε.Ι.
10.084
208 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
9.833
209 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ - Τ.Ε.Ι.
8.449
210 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
9.448
211 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
9.863
212 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ - Τ.Ε.Ι.
7.680
213 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
11.289

Πεδίο 5, EΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α/Α Σχολή Βάση 2014
1 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
2 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
3 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ - Α.Ε.Ι.
-
4 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) - Α.Ε.Ι.
8.279
5 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΓΕΝ.ΣΕ - Α.Ε.Ι.
-
6 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΕΙΔ.ΚΑ - Α.Ε.Ι.
-
7 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
14.336
8 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
14.510
9 OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
16.320
10 OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
16.699
11 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
14.956
12 OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - Α.Ε.Ι.
15.128
13 OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΠΕΙΡΑΙΑ - Α.Ε.Ι.
15.186
14 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - Α.Ε.Ι.
15.658
15 ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - Α.Ε.Ι.
13.270
16 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
13.150
17 ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) - Α.Ε.Ι.
11.128
18 OIKONOMIKΩΝ EΠIΣTHMΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
12.282
19 OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - Α.Ε.Ι.
14.531
20 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIKONOMIAΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
12.979
21 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - Α.Ε.Ι.
13.937
22 ΛOΓIΣTIKHΣ & XPHMATOOIKONOMIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - Α.Ε.Ι.
17.063
23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
13.209
24 ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡ. ΕΚΜ/ΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) - Α.Ε.Ι.
8.003
25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝ - Α.Ε.Ι.
17.775
26 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
-
27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - Α.Ε.Ι.
13.458
28 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
12.383
29 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) - Α.Ε.Ι.
10.656
30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ) - Α.Ε.Ι.
12.031
31 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Α.Ε.Ι.
-
32 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) - Α.Ε.Ι.
-
33 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
15.006
34 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) - Α.Ε.Ι.
11.251
35 OPΓANΩΣHΣ KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Α.Ε.Ι.
8.587
36 ΔIEΘN. KAI EYPΩΠ. OIKON. ΣΠOYΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
14.578
37 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
13.223
38 XPHMATOOIKONOM. - TPAΠEZ. ΔIOIKHTIK. ΠΕΙΡΑΙΑ - Α.Ε.Ι.
16.269
39 NAYTIΛIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΙΡΑΙΑ - Α.Ε.Ι.
16.350
40 ΔIEΘ. & EYPΩΠ. OIKON. & ΠΟΛ.ΣΠOYΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - Α.Ε.Ι.
12.841
41 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) - Α.Ε.Ι.
9.769
42 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) - Α.Ε.Ι.
7.967
43 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
44 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
45 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ - Α.Ε.Ι.
15.498
46 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) - Α.Ε.Ι.
11.614
47 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡ - Α.Ε.Ι.
-
48 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
49 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
50 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
51 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ .ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
52 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ .ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 - Α.Ε.Ι.
-
53 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ .ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΕΙΔ.ΚΑΤ82 - Α.Ε.Ι.
-
54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - Α.Ε.Ι.
-
55 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - Α.Ε.Ι.
-
56 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ82 - Α.Ε.Ι.
-
57 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. - Α.Ε.Ι.
17.518
58 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - Α.Ε.Ι.
-
59 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ84 - Α.Ε.Ι.
-
60 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ - Α.Ε.Ι.
-
61 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ84 - Α.Ε.Ι.
-
62 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΠΑΤ - Τ.Ε.Ι.
-
63 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
64 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.ΝΙΚ - Τ.Ε.Ι.
-
65 ΔΙΟΙΚ. ΓΕΩΡΓ ΕΚΜ. TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
-
66 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) - Τ.Ε.Ι.
-
67 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ.Ε.Ι.
12.295
68 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
11.612
69 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
70 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Ε.Ι.
9.966
71 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Τ.Ε.Ι.
-
72 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ - Τ.Ε.Ι.
7.882
73 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) - Τ.Ε.Ι.
-
74 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ - Τ.Ε.Ι.
8.933
75 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Τ.Ε.Ι.
10.054
76 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
77 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Τ.Ε.Ι.
-
78 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
79 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
80 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
81 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦ/ΣΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
-
82 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Τ.Ε.Ι.
6.737
83 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
12.147
84 ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
85 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ - Τ.Ε.Ι.
8.071
86 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
87 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) - Τ.Ε.Ι.
-
88 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Ε.Ι.
8.884
89 ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΟΡΓΑΝ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Τ.Ε.Ι.
9.041
90 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Τ.Ε.Ι.
6.900
91 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ - Τ.Ε.Ι.
7.690
92 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) - Τ.Ε.Ι.
7.134
93 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
94 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΕΚΜΕΤΑΛ. TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Τ.Ε.Ι.
-
95 ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - Τ.Ε.Ι.
11.058
96 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
12.227
97 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ) - Τ.Ε.Ι.
10.955
98 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
10.517
99 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) - Τ.Ε.Ι.
-
100 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ - Τ.Ε.Ι.
-
101 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) - Τ.Ε.Ι.
-
102 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Ε.Ι.
5.128
103 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - Τ.Ε.Ι.
5.086
104 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Τ.Ε.Ι.
5.008
105 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) - Τ.Ε.Ι.
7.516
106 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΑΝ) - Τ.Ε.Ι.
4.395
107 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
10.796
108 ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) - Τ.Ε.Ι.
7.559
109 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ.Ε.Ι.
11.608
110 ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ - Τ.Ε.Ι.
-
111 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI - Τ.Ε.Ι.
-
112 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Τ.Ε.Ι.
10.862
113 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Τ.Ε.Ι.
8.606
114 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ - Τ.Ε.Ι.
-
115 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Τ.Ε.Ι.
-
116 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΔΥΤ - Τ.Ε.Ι.
7.144