Η πολυετής εμπειρία των καθηγητών του Ανατολικού Φροντιστηρίου αποτυπώνεται στα εκπαιδευτικά βοηθήματα και τα βιβλία που εκδίδει το Ανατολικό Φροντιστήριο και τα οποία παρέχει δωρεάν στους μαθητές του. Βιβλία και βοηθήματα, όλων των τάξεων και μαθημάτων, που είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Γραμμένα από μάχιμους εκπαιδευτικούς βοηθούν στην καλύτερη αφομοίωση της ύλης, διευρύνουν την αντίληψη και την κριτική σκέψη των μαθητών. Σύντομα, οι εκδόσεις του Ανατολικού Φροντιστηρίου θα είναι διαθέσιμες για τους μαθητές και τους υποψήφιους φοιτητές σε όλη την Ελλάδα, μέσω της ιστοσελίδας του.

A ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Α Λυκείου
zoom
Αρχαία Α Λυκείου
Έκφραση Έκθεση Α Λυκείου
zoom
Έκφραση Έκθεση Α Λυκείου
Φυσική Α Λυκείου
zoom
Φυσική Α Λυκείου
Άλγεβρα Α Λυκείου
zoom
Άλγεβρα Α Λυκείου
Γεωμετρία Α Λυκείου
zoom
Γεωμετρία Α Λυκείου
Χημεία Α Λυκείου
zoom
Χημεία Α Λυκείου

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα Β Λυκείου
zoom
Άλγεβρα Β Λυκείου
Έκθεση Β Λυκείου
zoom
Έκθεση Β Λυκείου
Φυσική Γενικής Παιδείας β Λυκείου
zoom
Φυσική Γενικής Παιδείας β Λυκείου
Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου
zoom
Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου
Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου
zoom
Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου
Αρχαία Άγνωστα Κείμενα Β Λυκείου
zoom
Αρχαία Άγνωστα Κείμενα Β Λυκείου
Αρχαία Ρητορικά Κείμενα Β Λυκείου
zoom
Αρχαία Ρητορικά Κείμενα Β Λυκείου
Χημεία Β Λυκείου
zoom
Χημεία Β Λυκείου
Αρχαία Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
zoom
Αρχαία Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
Αρχαία Συντακτικό Ελληνικής Γλώσσας
zoom
Αρχαία Συντακτικό Ελληνικής Γλώσσας
Ιστορία Μεθοδολογία Πηγών (Προετοιμασία Γ Λυκείου) Β Λυκείου
zoom
Ιστορία Μεθοδολογία Πηγών (Προετοιμασία Γ Λυκείου) Β Λυκείου
Λατινικά (Προετοιμασία Γ Λυκείου) Β Λυκείου
zoom
Λατινικά (Προετοιμασία Γ Λυκείου) Β Λυκείου

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Έκθεση Γ Λυκείου
zoom
Έκθεση Γ Λυκείου
Φυσική Γ Λυκείου
zoom
Φυσική Γ Λυκείου
Ιστορία Γενικής Γ Λυκείου
zoom
Ιστορία Γενικής Γ Λυκείου
Ιστορία Προσανατολισμού Γ Λυκείου
zoom
Ιστορία Προσανατολισμού Γ Λυκείου
Μαθηματικά Γενικής Γ Λυκείου
zoom
Μαθηματικά Γενικής Γ Λυκείου
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου
zoom
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου
Λατινικά Γ Λυκείου
zoom
Λατινικά Γ Λυκείου
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ Λυκείου
zoom
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ Λυκείου
Αρχαία Άγνωστα Κείμενα Γ Λυκείου
zoom
Αρχαία Άγνωστα Κείμενα Γ Λυκείου
Αρχαία Φιλοσοφικός Λόγος Γ Λυκείου
zoom
Αρχαία Φιλοσοφικός Λόγος Γ Λυκείου
Βιολογία Γενικής Γ Λυκείου
zoom
Βιολογία Γενικής Γ Λυκείου
Βιολογία Προσανατολισμού Γ Λυκείου
zoom
Βιολογία Προσανατολισμού Γ Λυκείου
Χημεία Γ Λυκείου
zoom
Χημεία Γ Λυκείου
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ Λυκείου
zoom
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ Λυκείου
Αρχαία Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
zoom
Αρχαία Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
Αρχαία Συντακτικό Ελληνικής Γλώσσας
zoom
Αρχαία Συντακτικό Ελληνικής Γλώσσας