ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) - Κύμης 14 Καλαμαριά

 

MEDITERRANEAN HOTEL THESSALONIKI