Προφορικός Βαθμός

1ουΤετραμήνου

Προφορικός Βαθμός

2ουΤετραμήνου

ΓραπτόςΒαθμός

Μέσος Όρος

Ελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Μαθηματικά
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Αυτόνομα
Ιστορία
Ερευνητική Εργασία
Πολιτική Παιδεία
Ξένη Γλώσσα
Φυσική Αγωγή
Θρησκευτικά
Μάθημα Επιλογής

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ